"> ');

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä:

 

Morsiusompelimo Lodea

Salinmäentie 148

16310 Virenoja

y-tunnus 3164577-6

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Lotta Reunamo

lotta@lodea.fi

 

Rekisterin nimi:

 

Morsiusompelimo Lodean asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 

Asiakassuhteiden ylläpito

 

Rekisterin tietosisältö:

 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista ja mahdolliset asiakkaan henkilökohtaiset mitta- ja kokotiedot(ompelimon asiakkaat).

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Asiakkaalta morsiusompelimossa asioidessa tai ajanvarausta tehdessä saadut tiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

 

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys tai hävittäminen

 

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja kuitenkin säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

 

Evästeiden käyttö

 

Voimme käyttää evästeitä (cookie) joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään sähköisessä ja osin paperisessa muodossa lukitussa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Paperilla olevat tiedot hävitetään asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

 

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti ompelimolla. Pyynnöt tulee lähettää em. yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

Asiakas voi päivittää yhteystietojaan ilmoittamalla siitä em. yhteyshenkilölle. 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää em. yhteyshenkilölle.